NOVAS

Volver á páxina Índice
« Atrás

Relacións provisionais de admitidos/as ao curso de PRINCE2 Foundation

Límite para renuncias: 29/11/2021

O persoal seleccionado que non poida asistir ao curso deberá comunicar obrigatoriamente a súa renuncia, a través do portal web do CNTG accedendo dende o seu perfíl de usuario/a, antes da data límite establecida para cada actividade formativa. De non facelo así non poderá inscribirse nin iniciar ningún outro curso no CNTG no prazo dun (1) ano a contar dende a data de comezo do curso ao que non asistiu.

Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro salvo autorización expresa do/da directora/a xeral de Orientación e Promoción Laboral

Inicio: 09/12/2021

Data límite para presentar a renuncia: 29/11/2021

MAÑÁS

 • ALGARA, JOSE LUIS
 • BRANDEIRO CANDALES, PILAR
 • CONDE PORTEIRO, MANUEL
 • DE LORENZO MARTÍNEZ, ANTONIO
 • DÍAZ DÍAZ, ESTHER
 • DOCAMPO LAGO, ÓSCAR
 • DUARTE PASTORIZA, DANIEL ARTURO
 • FERNÁNDEZ LÓPEZ, ALBERTO
 • LOSADA PEREZ, ANA
 • MARTÍNEZ ALLEGUE, LUIS
 • MIGUÉLEZ DOVALO, ANA
 • MIRAZ CASAL, BRATH
 • MONTES GÓMEZ, FRANCISCO
 • OGANDO PEREIRA, BEATRIZ
 • ORTIZ SANCHEZ, BYRON
 • PARAPAR SANJURJO, HUGO
 • REGO GUERREIRO, FRANCISCO
 • RODRÍGUEZ BERNÁRDEZ, ALBERTO
 • ROS MARIN, SALVADOR
 • SARRAPIO CASALDERREY, ROCIO

 

TARDES

 • ALLO MANEIRO, JORGE
 • CORES ACHA, SERGIO
 • FRAGA RIVAS, DIEGO
 • GABIÁN LORENZO, FERNANDO
 • HERMIDA LÓPEZ, MARÍA
 • LÓPEZ RIOCABO, REMIGIO
 • LÓPEZ VARELA, JOSÉ LUIS
 • MACÍA LOUREIRO, LAURA
 • MORILLO NÚÑEZ, JOSÉ IBÁN
 • NIMO CASAL, JULIO
 • NUNEZ SANCHEZ, FERNANDO
 • PAVÓN ITURMENDI, ANA ISABEL
 • PINTOS CODESIDO, FÁTIMA
 • PISO GEY, SONIA
 • PREGO GONZALEZ, VERÓNICA
 • RIVERA PUGA, TAMARA
 • RODRIGUEZ CID, JOSE MANUEL
 • SUÁREZ TABOADA, MANUEL
 • VÁZQUEZ GARCÍA, ALEJANDRO
 • VÁZQUEZ SUÁREZ, CARLOS