Realidade Virtual con Unity: Sube á túa nave e da un paseo espacial dende o teu móbil  « Atrás
Metodoloxía Virtual
Tipo SEMINARIO
Data inicio 09/12/2021
Data fin 09/12/2021
Datos da edición
 • Período de inscrición : 19/11/2021 - 30/11/2021
 • Horario : O 09/12/2021 de 10:00 a 14:00 horas.
 • Número de prazas : 500
 • Período de docencia : 09/12/2021 - 09/12/2021

Unity é un motor de videoxogos 3D que nos permite, con certos coñecementos de programación e recursos gráficos (o que se adoita chamar 'arte') , poder realizar produtos de entretemento para un mercado sedento de novas experiencias de lecer. A ferramenta soubo sacar o máximo potencial ofrecendo a través do seu editor gráfico a oportunidade de entrar neste apaixonante mundo como programador podendo habilitarnos para iso a través da prestixiosa certificación Unity: Certified User Programmer.

Durante este seminario tratarase de mostrar como podemos crear un experiencia de realidade virtual co motor Unity para logo despregalo e 'xogalo' en dispositivos Android (non require coñecementos de programación de apps Android) 

Para todo este proceso mostrarase como programalo e dar control aos diferentes elementos da escena espacial, poñendo énfasis no rol do programador dentro das fases de creación e uso de recursos gráficos así como a creación de camiños virtuales, traslación e rotación de obxectos adxacentes e despregue en dispositivos móbiles.

O ponente da xornada será Ricardo Jaume Albacar, con máis de 15 anos de experiencia en docencia combina o seu traballo de Senior Technical Trainer en PUE, onde, entre varias certificaciones mais, é instrutor acreditado do programa https://www.pue.é/pue-academy/unity-certified-user, coa participacion activa en interesantes traballos de mentoring para equipos de startups. 

Como valor engadido, desde PUE training, partner oficial de UNITY, xestionarase o acceso gratuito a todas as personas asistentes ao seminario a un Practice Test oficial de preparación da certificación Unity Certified User Programmmer

O exame de certificación Unity Certified User Programmer acredita os conceptos básicos da programación C# necesarios para crear interactividad en xogos, aplicacións, AR/VR e outras experiencias en Unity. Esta certificación demostra un coñecemento de nivel fundamental que inclúe depuración, resolución de problemas e interpretación da API, creación e avaliación de código e navegación pola interface de Unity.

O seminario será en formato virtual polo que as persoas interesadas precisarán dun ordenador con conexión a internet para participar. O CNTG facilitará á empresa organizadora o nome e email das persoas inscritas para que esta poida remitirlles por correo electrónico o enlace de acceso á plataforma telemática onde se celebrará o seminario.

A inscrición poderá pecharse antes da data indicada no caso de alcanzarse o límite de prazas.

Obxectivos :

O obxectivo deste seminario é, a través da creación dunha aplicación de realidade virtual (VR) en Unity, introducir aos asistentes nas habilidades necesarias para a programación, implementación de escenarios, construción de interacción dos distintos axentes de escena obtendo en paralelo os coñecementos fundamentais e habilidades de programación necesarias para o desenvolvemento dun produto de lecer e entretemento.

 • Duración :
  4 horas
 • Metodoloxía :
  Virtual
 • Tecnoloxía :
  • Unity
 • Beneficios :
  • Certificado de asistencia
 • Introdución ao mundo dos videoxogos
 • Roles na realización un produto de entretemento
 • Introdución ao contorno Unity
 • Introdución ao contorno VR (Google)
 • Presentación do editor e contorno de desenvolvemento Unity-VR
 • Creación dunha escena para VR a partir dun modelo
 • Posto a punto de obxectos 3D, movementos e camiños (paths) predefinidos
 • Programación de comportamentos dos obxectos en escena (traslación e rotación)
 • Despregue do produto en aplicación Android (require configuración previa)
 • Visualización do resultado (opcional con Cardboard de Google)