Mapa de acceso

Coordenadas GPS:          W  8º  33'  16,35''

                                             N 42º  51'  47,21''

Consulte como chegar usando a rede do transporte urbano.

Deberá seleccionar a parada "Rúa de Sánchez Freire (rotonda de Conxo)" no desplegable "Ver las líneas que pasan por la parada".