Quen somos

 

O Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG) organízase como un centro con xestión e dirección pública encadrado na estrutura orgánica da Dirección Xeral de Formación e Colocación da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia.

O noso obxectivo primordial é contribuír na formación, dende a propia Galicia, dun colectivo profesional dinámico e tecnicamente preparado que saiba dar resposta ás necesidades, retos e proxectos dos diversos sectores do tecido produtivo da nosa comunidade relacionados coas novas tecnoloxías e a sociedade da información.

Partindo da premisa de que o capital intelectual posúe un peso cada vez maior no desenvolvemento da actividade económica, o CNTG orientará a súa actividade cara aos profesionais dos sectores privado e público, ocupados ou en busca de emprego, que demanden formación técnica de alto nivel relacionada co mundo das novas tecnoloxías.

Os alicerces sobre os que iniciamos a nosa andaina baséanse nos seguintes valores:  

Compromiso coa sociedade galega.
Principio de neutralidade tecnolóxica.
Potenciación dunha contorna colaborativa e participativa entre o Centro e as empresas, agrupacións empresariais, asociacións multisectoriais e profesionais do sector.

O CNTG conta cun sistema de calidade que abarca a "PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DE DESEÑO E XESTIÓN DA FORMACIÓN NON REGRADA PARA O EMPREGO EN MATERIA DE NOVAS TECNOLOXÍAS E DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN" que se realizan nas súas instalacións.