PROGRAMACIÓN 2021/2022

 

Curso Metodoloxía* Quenda Horas Prazas Certificación
 Administración avanzada sistemas operativos Linux - LPIC2 Teleformación -- 140 40 Si
 Administración da base de datos MySQL Presencial Mañá 60 16 Si
 Administración da base de datos Oracle 12c Virtual Tarde 96 16 Si
 Administración de redes - CCNA Virtual Tarde 240 16 Si
 Administración de sistemas operativos Linux - LPIC1 Teleformación -- 140 40 Si
 Administración de sistemas operativos Linux - LPIC1 Teleformación -- 140 40 Si
 CCNA CyberOps Associate Presencial Tarde 80 16 Si
 CCNP ENCOR Presencial Tarde 160 16 Si
 Certified Computer Hacking Forensic Investigator Presencial Mañá 60 16 Si
 Certified Computer Hacking Forensic Investigator Presencial Tarde 48 16 Si
 Certified Ethical Hacker Presencial Mañá 60 16 Si
 Certified Ethical Hacker Presencial Tarde 48 16 Si
 Desenvolvemento de aplicacións web con Angular Teleformación -- 50 30 Non
 Google Cloud Architect Presencial Mañá 40 16 Si
 Google Cloud Architect Presencial Tarde 40 16 Si
 Instalación, configuración e xestión de VMware vSphere v6.7 Presencial Mañá 40 16 Si
 Introdución á programación de videoxogos con Unity Presencial Mañá 40 16 Si
 Introdución á programación de videoxogos con Unity Presencial Tarde 40 16 Si
 Introdución á programación en Java Teleformación -- 90 40 Si
 Introdución á programación en Java Teleformación -- 90 40 Si
 Introdución ás bases de datos relacionais Teleformación -- 90 40 Si
 Introdución ás bases de datos relacionais Teleformación -- 90 40 Si
 ITIL Foundation Virtual Mañá 20 16 Si
 ITIL Foundation Virtual Tarde 20 16 Si
 ITIL Foundation Presencial Mañá 20 16 Si
 ITIL Foundation Presencial Tarde 20 16 Si
 ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support Presencial Mañá 20 16 Si
 ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve Presencial Tarde 20 16 Si
 Kanban e Lean para a xestión áxil de proxectos TIC Presencial Mañá 20 20 Si
 Kanban e Lean para a xestión áxil de proxectos TIC Presencial Tarde 20 20 Si
 PRINCE2 Foundation Virtual Mañá 24 20 Si
 PRINCE2 Foundation Virtual Tarde 24 20 Si
 Programación en Python Presencial Mañá 40 16 Si
 Programación en Python Presencial Tarde 40 16 Si
 Scrum Master - Certificación Scrum Manager Presencial Mañá 20 20 Si
 Scrum Master - Certificación Scrum Manager Presencial Tarde 20 20 Si
 Seguridade en IoT Presencial Tarde 40 16 Non
 VMware: optimización e escalado Presencial Tarde 40 16 Si

 

(*) Os cursos de modalidade presencial, debido á situación de pandemia provocada pola COVID-19, poderían impartirse finalmente en modalidade aula virtual. Esta situación comunicaríase para cada un dos cursos no momento da súa publicación.